Các cuộc thi hiện có

Thi trực tuyến: Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ www.thum.sac.vn để dự thi vòng sơ loại, mỗi thí sinh có thể thực hiện bài thi trắc nghiệm trên nền tảng Website, thiết bị di động, ứng dụng Facebook Messenger. Bài thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, kiến thức phổ thông…

Thi trên ứng dụng messenger tại: https://www.facebook.com/thuchienuocmo.vn/

Các thí sinh hoàn thành bài thi trắc nghiệm và đủ điều kiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức sẽ tự trình bày về ước mơ nghề nghiệp (Hình thức đa dạng: bài viết, đoạn phim, đoạn ghi âm, infographic kèm bài thuyết minh hoặc các hình thức khác để trình bày về ước mơ nghề nghiệp trong tương lai).