Mai Nguyễn Hoàng Nam

Ước mơ: Kỹ sư điện tử Hiện tại: Đang học ngành kỹ thuật hàng không tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

back to top