Huỳnh Thanh Nhật

Hiện là sinh viên trường CĐ Phát thanh – Truyền hình 2. Thi THUM với ước mơ GIÁO VIÊN NGỮ VĂN. Nay đã xác định được ước mơ thật sư là một Biên tập viên – Phát thanh viên

back to top