Huỳnh Ngọc Bảo Châu

Đang học lớp 12A4, trường THPT Phạm Văn Đồng – Phú Yên Thi THUM với ước mơ Wedding Planner. Châm ngôn sống: ” Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn

back to top